SanShopLuxury

Poskytované šlužby:

Od 2021– dodnes

– Online marketingová konzultace zaměřená na tvorbu značky, corporate identity, e-commerce, web development v Itálii.